Banner top

Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện

Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

Đảng bộ trường THPT Đào Duy Từ

26/06/2022
14:53:00
10

1. GIỚI THIỆU VỀ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

Đảng bộ trường THPT Đào Duy Từ là tổ chức cơ sở Đảng khối trường học thuộc Đảng bộ Thành phố Đồng Hới Tỉnh Quảng Bình.

Theo Quyết định số 167/QĐUB ngày 26 tháng 8 năm 1989 của UBND tỉnh Quảng Bình Trường THPT Đào Duy Từ được thành lập và xây dựng trên mãnh đất của Trường phổ thông cấp III Quảng Bình (Trường phổ thông cấp III đầu tiên của tỉnh được thành lập từ  năm 1959 ). Cùng với sự ra đời của trường, Chi bộ trường THPT Đào Duy Từ được thành lập. Do sự phát triển nhanh chóng về số lượng Đảng viên nên đến năm 1996 Chi bộ đảng trường THPT Đào Duy Từ phát triển thành Đảng bộ. Đến nay Đảng bộ trường gồm có 3 Chi bộ và 50 Đảng viên.

Từ khi thành lập đến nay, phát huy truyền thống tốt đẹp của trường Phổ thông Cấp 3 Quảng Bình năm xưa, Đảng bộ trường THPT Đào Duy Từ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Hơn 20 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ trường  luôn được đánh giá là tổ chức cơ sở Đảng Trong sạch Vững mạnh. Năm 2005 được Đảng bộ Thành phố Đồng Hới tặng Bằng khen 5 năm liền ( 2000-2005 ) về công tác xây dựng Đảng.  

2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ 

+ CHỨC NĂNG       

Đảng bộ trường THPT Đào Duy Từ là cơ quan lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng giữa hai kì đại hội, là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình phê duyệt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, và quần chúng, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ và nhà trường vững mạnh.

+ NHIỆM VỤ

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng

- Lãnh đạo công tác tư tưởng

- Lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ

- Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ theo điều lệ

- Xây dựng tổ chức Đảng; kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện Điều lệ Đảng.

 3 . CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Chấp hành Đảng bộ trường THPT Đào Duy Từ Khóa VII - Nhiệm kỳ (2020 – 2025) gồm 7 đồng chí.           

Đảng bộ có 3 Chi bộ trực thuộc được tổ chức theo các nhóm tổ chuyên môn. 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo

Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình

Liên kết website
Footer

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

Địa chỉ: Số 01 - Trần Hưng Đạo - P. Đồng Hải - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình

Website: http://thptdaoduytu.quangbinh.edu.vn - Email: thpt_daoduytu@quangbinh.edu.vn