Banner top

Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện

Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

Công đoàn trường THPT Đào Duy Từ

26/06/2022
15:15:00
541

 

I/CHỨC NĂNG

- Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà trường.

- Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghĩa vụ của công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

 II/NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và nghị quyết đại hội của công đoàn GD-ĐT Quảng bình

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với Hiệu trưởng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thi đua yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia quản lý cơ quan, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Ký cam kết trách nhiệm giữa tập thể lao động và Hiệu trưởng.

- Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

TT

Họ tên

Ngày sinh

Chức vụ

Thành tích

1

Nguyễn Đăng Thân

14/12/1980

 Chủ tịch

- Bằng khen Bộ GDĐT

- CSTĐCS nhiều năm

2

Phan Thị Hương

27/6/1971

Phó chủ tịch

- CSTĐCS nhiều năm

- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

3

Lê Thị Lý

23/10/1975

UV BCH

- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

- CSTĐCS nhiều năm

4

Trần Hồng Nga

13/4/1976

UV BCH

 

5

Nguyễn Thu Hương

15/10/1976

UV BCH

- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh

- CSTĐCS nhiều năm

6

Nguyễn Quang Khải

3/8/1979

UV CBH

- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh

- CSTĐCS nhiều năm

7

Nguyễn Thị Kim Cúc

8/8/1981

UV BCH

- CSTĐCS nhiều năm

- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo

Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình

Liên kết website
Footer

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

Địa chỉ: Số 01 - Trần Hưng Đạo - P. Đồng Hải - TP. Đồng Hới - T. Quảng Bình

Website: http://thptdaoduytu.quangbinh.edu.vn - Email: thpt_daoduytu@quangbinh.edu.vn - ĐT: 0232.3822751