Banner top

Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện

Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

Hoạt động công đoàn

22/11/2021
12:45:00
390

CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN NỮ CÔNG

TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

 

Công tác Nữ công một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành công đoàn Trường THPT Đào Duy Từ, những năm qua, vai trò của công tác nữ công ngày càng được khẳng định, hoạt động nữ công của tất cả các tổ công đoàn đều sự đổi mới, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công, của học sinh nữ trong nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà trường.

 

C:\Users\asus\Downloads\IMG-2535.JPG

Nữ công nhà trường đang tham gia lớp học tiếng Anh do Công đoàn triển khai

 

Nữ CB-GV-NV bộ phận nòng cốt trong phong trào nữ công của trường THPT Đào Duy Từ. Trong những năm qua, đội ngũ nữ CB-GV-NV của trường chuyển biến về số lượng chất lượng. Chất lượng đội ngũ nữ không ngừng được nâng lên. Chị em bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, luôn tin tưởng vào đường lối đổỉ mới do Đảng khi xướng lãnh đạo. Thực tế trong những năm qua nữ CB-GV-NV trường Đào Duy Từ đã đang đóng góp công sức, trí tuệ của mình trong công cuộc đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung, hoàn thành nhiệm vụ giáo dục của nhà trường nói riêng. Chị em cũng góp phần quan trọng trong việc thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giữ vững ổn định chính trị của đơn vị, đối tượng tập hợp, vận động quan trọng của tổ chức Công đoàn, lực lượng nồng cốt trong phong trào phụ nữ của trường. Nhiều chị em hiện đang giữ các chức vụ chủ chốt trong nhà trường.

Thêm vào đó, tình hình đời sống của nữ CB-GV-NV cũng ngày một nâng cao, thu nhập bình quân được tăng lên nhờ xu thế phát triển chung của hội cũng như nhờ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp. Trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của tất cả nữ CB-GV-NV đều được sự đầu nâng cao hơn trước. Số chị em tham gia học trên chuẩn ngày càng đông. Nhiều chị em những thành tích nổi bật trong công tác, được tín nhiệm khen thưởng thưởng cao. thể nói thời gian qua chất lượng hoạt động của ban nữ công ngày càng được cải thiện nâng cao, thể hiện qua các mặt cụ thể sau:

1. Công tác tuyên truyền giáo dục

Nhận thức được công tác tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ then chốt, hàng đầu,

chìa khóa thành công của mọi hoạt động, Ban nữ công đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Ban nữ công đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác phụ nữ; thường xuyên tổ chức tuyên truyền về kết luận số 147/BCH-TLĐ ngày 04/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/1/2011 về công tác vận động nữ CB-GV-NV Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đuaGiỏi việc nước, đảm việc nhàtrong nữ CB-GV-NV gắn với thực hiện Kế hoạch hành động số 12/KH-TLĐ ngày 30/3/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về bình đẳng giới giai đoạn 2016 -2020, Kế hoạch số 2798/KH-SGDĐT ngày 23/12/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020; Tổ chức các nội dung hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày quốc tế phụ nữ (8/3) Khởi nghĩa Hai Trưng; tập trung vào các nội dung: Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XVIII; Nghị quyết 11 ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị vềCông tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc vận động chị em tham gia các phong trào, các cuộc thi đua được thực hiện đồng bộ trong tất cả các tổ công đoàn, 100% chị em nhiệt tình hưởng ứng tham gia đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ban nữ công đã tăng cường đẩy mạnh, tổ chức các hoạt động riêng cho nữ để nâng cao nhận thức về giới, về vị trí, vai trò của phụ nữ trong hội gia đình; quyền của phụ nữ trẻ em theo quy định của pháp luật.... với nhiều hình thức nội dung phong phú như thi tìm hiểu, thi khéo tay, tọa đàm, giao lưu, du lịch cũng như các hoạt động VHVN, TDTT khác.

2. Phong trào thi đuaGiỏi việc trường, đảm việc nhà các hội thi

Phong trào thi đua“Giỏi việc trường - Đảm việc nhà một phong trào rất đặc trưng cho nữ CB-GV-NV ngành Giáo dục cả nước nói chung của trường THPT Đào Duy Từ nói riêng. Để phong trào này thực sự hiệu quả, được nữ CB-GV-NV trong trường hưởng ứng, thực hiện, Ban Nữ công đã những bước triển khai, chỉ đạo việc thực hiện phong trào cả trên diện rộng thật sự chiều sâu thông qua việc đăng từ tham gia từ đầu năm học của tất cả CB-GV-NV. Cuối năm học Ban nữ công đã tiến hành bình chọn danh hiệu Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", đề xuất khen thưởng các nhân xuất sắc của phong trào này lên Công đoàn ngành các cấp cao hơn.

 

C:\Users\asus\Documents\125789163_2850895451799385_7414104623103300625_n.jpg

 

Nữ đoàn viên Công đoàn thao giảng chào mừng ngày 8/3

Ban nữ công cũng quan tâm đến việc phối hợp t chức cho nữ công nhà trường hiện tốt phong trào tự học, tự rèn trong đội ngũ CB-GV-NV thông qua nhiều hoạt động, đặc biệt thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành trong việc chuẩn hóa nâng cao trình độ. Đội ngũ nữ giáo viên đã phấn đấu đạt được các chỉ tiêu thăng hạng bậc THPT, học thêm sau đại học, phổ cập tin học, ngoại ngữ. Hiện tại trường đã 36 nữ thạc sỹ, 05 nữ giáo viên đang theo học thạc 1 nữ giáo viên đang theo học Nghiên cứu sinh chuyên ngành Ngữ Văn. 100% nữ CB-GV-NV trình độ Tin học từ A trở lên, nhiều chị em chứng chỉ ngoại ngữ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ mới. Nhiều chị em đã theo học lớp bồi dưỡng thăng hạng giáo viên do Sở GD&ĐT Quảng Bình tổ chức. Năm học 2020-2021 10 nữ giáo viên được công nhận giáo viên THPT hạng 2, 01 nữ giáo viên được công nhận giáo viên THPT hạng 1.

Trong phong trào thi đuaDạy tốt - Học tốtcác chị em luôn hăng say nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các đội tuyển khối 12 11 đạt nhiều giải cao. Nhiều tấm gương tiêu biểu góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy như các : Hoàng Thu , Phan Thị Hương, Nguyễn Thu Hương, Đoàn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu Hiền, Đinh Phương , Lê Thị , Nguyễn Bích nhiều giáo khác. 100% nữ giáo viên được khen tặng danh hiệuGiỏi việc trường, đảm việc nhà”. Công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT cũng được nhiều đầu đạt kết quả tốt như: Đinh Phương , Nguyễn Trường Anh Trang, Tạ Nhan Nữ Anh, Dương Thị Hoài Dũng. Môn Văn Hóa đã hai công trình NCKH đạt giải 3 cấp tỉnh.